Bli medlem i Regionala danscentret i Västra Finland

14.7.2020 00:00

Regionala danscentret i Västra Finland

Medlemdskapsvillkor i Regionala danscetret i Västra Finland

En registrerad förening, stiftelse eller annan juridisk person som bedriver dansindustrins verksamhet och en person kan accepteras som fullständiga medlemmar.

Fullständiga medlemmar måste ha

  • en yrkeskvalifikation som dansare, koreograf eller danslärare, eller
  • med permanent anknytning till en dansgrupp eller
  • som har arbetat heltid i dansbranschen i minst två år, eller
  • som har gett ett undervisningsprov godkänt av Association of Dance Artists, eller
  • vars andra meriter bygger på välkända fakta.

Styrelsen kan acceptera en juridisk kvalificerad enhet, stiftelse eller privatperson som stödjande medlem.

En person som studerar dans i en yrkesskola eller en högskola kan accepteras som studentmedlem.

Studentmedlemskapet varar i högst fyra år. En studentmedlem måste ansöka fullständigt medlemskap året efter hen utexamineras eller kan avvisas från föreningen av styrelsen. Om studierna pågår längre än fyra år kan föreningens styrelse bevilja en förlängning på upp till två år för studentmedlemskap.

Föreningens styrelse godkänner medlemmarna efter skriftlig ansökan.

Evenemangets tidpunkt

Börjar:  

14.7.2020 00:00

Lägg till evenemanget i din kalender

Evenemangets plats

Regionala danscentret i Västra Finland


Arrangör

Läntinen tanssin aluekeskus

0400 541019

info@l-tanssi.fi

Linnankatu 24, 20100 Turku