Event header image

KULTURFÄRJAN

1.3.2023 12:00

Kulturprojektet KULTURFÄRJAN i Sydvästra Finlands skärgård  – ett konst- och naturevenemang i skärgården sommaren 2023

 

Ansökningstid 1.3–31.3.2023

Vi efterlyser konstinnehåll som lämpar sig för evenemang med en publik i alla åldrar i Egentliga Finlands och Satakunta skärgård under juli–augusti 2023. Vi tar emot förslag på redan befintliga sceniska verk, musikhelheter, visuell konst, gatukonst, ordkonst och andra konstarter. Produktionerna kan hämta inspiration från miljön eller kommentera den.

Evenemangen äger rum på tre öar under bästa semestertid och lockar såväl lokalinvånare, sommargäster som turister. KULTURFÄRJAN strävar efter att främja gemenskap, naturvärden och mångfaldig kultur. Under en somrig dag eller eftermiddag ska besökarna exempelvis kunna njuta av konst, delta i en verkstad med naturtema, undersöka ön under en guidad rundtur till fots eller ställa frågor under en naturkväll.

Vi efterlyser verk som lämpar sig för öarnas känsliga natur och de atypiska presentationsmiljöerna. Konsten ska gå att packas ned så enkelt att den kan transporteras med förbindelsebåtarna och hitta sin plats på klippor, terrasser, ute till havs eller i en gårdsmiljö.

 

TIDPUNKTER OCH DESTINATIONER

A) Lördag 8.7, Iniö  

Iniö ligger längs Skärgårdens ringväg. Turisterna rör sig tvärs över ön som präglas av livliga gemensamma aktiviteter tack vare invånarna och de sommarboende. Iniö består av över tusen öar och skär och evenemanget ska arrangeras i uteanläggningarna vid gästhamnen på ön Norrby.

B) Lördag 29.7, Kuuskajaskari 

Kuuskajaskari är ett livligt besöksmål som dagligen besöks av ungefär 200–300 turister. Försvarsmakten har upprätthållit en försvars- och utbildningsbefästning på ön och där finns fortfarande gamla kasernbyggnader och arméns materiel. Verken kan uppföras utomhus eller så kan man använda en gammal kanonhall som varit i sommarteaterns bruk. I den ryms 150 åskådare.

C) Lördag 5.8, Skärgårdscentrum Korpoström 

Skärgårdscentrumet erbjuder mångsidigt program och service för båtförare, alla som är intresserade av kultur och Skärgårdshavet samt barnfamiljer. Huvudutställningen 2023 – Migration – presenterar flyttningsrörelser med hjälp av samtidskonst, och i Knattelabbet kan barnen undersöka havsbottnens organismer och vattenprover. Vårt evenemang kan ordnas både inomhus och utomhus.

 

ANSÖKNINGSBLANKETT

Förslag på verk lämnas in via en elektronisk ansökningsblankett som tillhandahålls av Regionala danscentret i Västra Finland. Blanketten öppnas via länken nedan.

På blanketten efterfrågas:

 • Verkets eller föreställningens titel
 • Konstnärens eller arbetsgruppens namn
 • Lämpliga destinationer och tidpunkter
 • Kort beskrivning av verket eller föreställningen för marknadsföringen
 • Marknadsföringsbild och fotografens namn
 • Verkets längd (om relevant)
 • Ersättning som lön eller köptjänst
 • Uppskattning av resekostnader/destination (förmånligaste kollektivtrafikmedel eller vid behov kilometerersättning)
 • Skriftlig beskrivning av det färdiga verket (max 1 A4) samt önskemål om presentationsplats för verket.
 • Eventuellt bild- och/eller ljudmaterial med länkar samt eventuella lösenord
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, www-adress eller nätportfolio, arbetsgruppens kontaktperson)
 • Som pdf-fil: kostnadsuppskattning för material, teknikhyra eller liknande samt en lista över vilken teknik som behövs och andra uppgifter om uppställning/presentation av verket.
 • Övrigt att notera

 

VAL OCH ARVODE 

Konstprogrammet till evenemangen väljs av en jury sammansatt av arrangörerna. Juryn har rätt att vid behov konsultera experter. Juryn kan också föreslå hur idén kunde vidareutvecklas. Vid valet fästs uppmärksamhet vid den konstnärliga kvaliteten och hur väl verket/föreställningen passar i programhelheten. Beslut fattas senast 30.4.2023. Därefter ingås avtal med konstnären/konstnärsgruppen. Vi kontaktar alla sökande.

Juryns sammansättning: Suomen Kulttuurirahastos ombudsman för Satakunnan rahasto Risto Kupari, projektkoordinator Sari Torvinen och Suomen Kulttuurirahastos ombudsman för Varsinais-Suomen rahasto Timo Vuorisalo.

Till de valda konstnärerna eller konstnärsgrupperna betalas lön och dagtraktamente för arbetet. Det går också att fakturera summan. I sådant fall ska den inkludera dagtraktamenten och arbetsgivarutgifter som faktureraren själv ansvarar för. Dessutom ersätter vi resekostnader mellan hemmet och destinationen i enlighet med Suomen Kulttuurirahastos resebestämmelser. När det gäller vissa destinationer kan det vara motiverat att också ersätta inkvarteringsutgifter, om trafikförbindelserna kräver det.

Specificera verkets eller föreställningens material- och teknikkostnader tydligt i din ansökan. Vi ersätter dem i mån av möjlighet.

 

Tilläggsuppgifter:

Sari Torvinen, projektkoordinator

e-post: sari.torvinen@skr.fi

tfn: 044 9064 764

 

Arrangörer: Suomen Kulttuurirahastos fonder Satakunnan rahasto och Varsinais-Suomen rahasto

Samarbetspartner: Egentliga Finlands förbund, Centret för konstfrämjande, Svenska kulturfonden, Regionala danscentret i Västra Finland

 

OBS! Formuläret måste fyllas i inom 60 minuter.

 

Evenemanget har avslutats.

Evenemangets tidpunkt

Börjar:  

1.3.2023 12:00

Slutar:  

31.3.2023 23:59